AKTUALNOŚCI

 

27.09.2019

Opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, która została przekazana Inwestorowi do weryfikacji.

 

30.08.2019

Trwają prace projektowe związane z opracowaniem projektu koncepcyjnego rozbudowy drogi krajowej nr 8.

 

31.07.2019

Trwają prace projektowe dotyczące rozwiązań sytuacyjnych.

W dniu 26.07.2019 r. w siedzibie GDDKiA we Wrocławiu odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Gminy Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki oraz Duszniki-Zdrój, na któym zostały omówione rowziązania projektowe.

 

28.06.2019

Trwają prace dotyczące wykonania mapy do celów projektowych, opracowań środowiskowych oraz rozwiązań sytuacyjnych.

W dniach od 17.06.2019 r. do 18.06.2019 r. przeprowadzono szczegółową wizję w terenie.

wizja1

wizja2

wizja3

 

31.05.2019

Trwają prace dotyczące rozwiązań geometrycznych.

 

29.04.2019

Trwają prace dotyczące wykonania mapy do celów projektowych, opracowań geotechnicznych, opracowań środowiskowych, analizy ruchu oraz wstępnych rozwiązań geometrycznych.

Od wtorku 02.04.2019 r. od godz. 6:00 rano do środy 03.04.2019 r. do godz. 6:00 rano odbyły się pomiary ruchu.

W dniu 11.04.2019 r. przeprowadzono wizję lokalną dotyczącą obiektów mostowych.

wizja1

wizja2

wizja3

 

28.03.2019

Na podkładzie z ortofotomap opracowano plan orientacyjny.

mala mapa1

 

22.02.2019

Trwają prace przygotowawcze związane z pozyskiwaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych.

 

04.01.2019

W dniu 04.01.2019 r. została zawarta umowa nr O.WR.D-3.2413.72.2018 na prace projektowe.