AKTUALNOŚCI

 

20.12.2023

W dniu 20.12.2023 r. złożono uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko dla rozbudowy drogi krajowej nr 8.

 

30.11.2023

W dniu 22.11.2023 r. uzyskano zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8. Uzyskano również pozytywną opinię przez GDDKiA Oddział we Wrocławiiu Dokumentacji badań podłoża gruntowego określającej warunki gruntowo-wodne dla rozbudowy drogi krajowej nr 8.

 

29.09.2023

Na podkładzie z ortofotomap przedstawiono przebieg projektowanej drogi krajowej nr 8 oraz rozkład arkuszy z rozwiązaniami sytuacyjnymi.

mala mapa3

Rozwiązania projektowe - plany sytuacyjne ark. 2.01 - 2.37.

PLAN 2.01  PLAN 2.02  PLAN 2.03  PLAN 2.04  PLAN 2.05  PLAN 2.06  PLAN 2.07  PLAN 2.08  PLAN 2.09  PLAN 2.10  PLAN 2.11  PLAN 2.12  PLAN 2.13  PLAN 2.14  PLAN 2.15  PLAN 2.16  PLAN 2.17  PLAN 2.18  PLAN 2.19  PLAN 2.20  PLAN 2.21  PLAN 2.22  PLAN 2.23  PLAN 2.24  PLAN 2.25  PLAN 2.26  PLAN 2.27  PLAN 2.28  PLAN 2.29  PLAN 2.30  PLAN 2.31  PLAN 2.32  PLAN 2.33  PLAN 2.34  PLAN 2.35  PLAN 2.36  PLAN 2.37

 

24.07.2023

Informacja odnośnie procedury przejmowania nieruchomości pod inwestycje drogowe.

Ulotka GDDKiA 001

Ulotka GDDKiA 002

 

30.09.2021

Uzyskano decyzję zatwierdzającą Projekt robót geologicznych dla potrzeb wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8. Obecnie prowadzone są polowe badania geologiczne.

 

30.06.2021

Gmina Lewin Kłodzki wydała postanowienie o obowiązku sporządzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko w ramach postępowania środowiskowego wraz z podaniem jego zakresu.

 

31.03.2021

Złożono wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

 

22.12.2020

W listopadzie 2020 r. odbyła się Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) dotycząca Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

 

31.08.2020

Trwają prace dotyczące opracowania materiałów na KOPI. Planowany termin KOPI 13.10.2020 r.

 

31.07.2020

Uzyskano Audyt BRD.

W dnu 31.07.2020 r. odbyła się Rada Techniczna w siedzibie Zamawiającego.

 

30.06.2020

Trwa Audyt BRD.

 

29.05.2020

Trwają prace dotyczące Projektu konstrukcji nawierzchni.

 

29.04.2020

Trwają prace dotyczące opracowania Audytu BRD oraz przygotowania materiałów na KOPI.

 

31.03.2020

02.03.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, przy licznym udziale zaproszonych gości z gmin oraz organów administracji państwowej, odbyło się ZOPI dotyczące Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

W dniu 18.03.2020 r. przeprowadzono drugą szczegółową wizję w terenie, na której wykonano m.in. przejazd przy użyciu kamery 360°.

 

28.02.2020

13.02.2020 r. przekazano Zamawiającemu aktualną mapę do celów projektowych.

Trwają pracę dotyczące opracowania Projektu Robót Geologicznych. Przygotowanie prezentacji na ZOPI.

 

31.01.2020

Wykonano otwory w nawierzchni oraz badania FWD. Trwa opracowanie wyników badań.

Do połowy lutego planowane jest przekazanie Zamawiającemu aktualnej mapy do celów projektowych.

 

31.12.2019

Trwają prace terenowe dotyczące badań podłoża gruntowego, badania georadarem oraz FWD.

 

29.11.2019

Na podkładzie z ortofotomap przedstawiono plan orientacyjny uwzględniający rozwiązania projektowe przedstawione w Projekcie Koncepcyjnym rozbudowy drogi krajowej nr 8.

mala mapa2

 

26.11.2019

Informacja odnośnie procedury odszkodowawczej dla właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg przez GDDKiA.

Procedura odszkodowawcza podstawowe informacje 001

Procedura odszkodowawcza podstawowe informacje 002

Procedura odszkodowawcza podstawowe informacje 003

Procedura odszkodowawcza podstawowe informacje 004

Procedura odszkodowawcza podstawowe informacje 005

 

31.10.2019

Pismem z dnia 11.10.2019 r. Biuro Projektów TRASA uzyskało pozytywną akceptację Projektu Koncepcyjnego rozbudowy drogi krajowej nr 8.

 

27.09.2019

Opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, która została przekazana Inwestorowi do weryfikacji.

 

30.08.2019

Trwają prace projektowe związane z opracowaniem Projektu Koncepcyjnego rozbudowy drogi krajowej nr 8.

 

31.07.2019

Trwają prace projektowe dotyczące rozwiązań sytuacyjnych.

W dniu 26.07.2019 r. w siedzibie GDDKiA we Wrocławiu odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Gminy Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki oraz Duszniki-Zdrój, na któym zostały omówione rowziązania projektowe.

 

28.06.2019

Trwają prace dotyczące wykonania mapy do celów projektowych, opracowań środowiskowych oraz rozwiązań sytuacyjnych.

W dniach od 17.06.2019 r. do 18.06.2019 r. przeprowadzono szczegółową wizję w terenie.

wizja1

wizja2

wizja3

 

31.05.2019

Trwają prace dotyczące rozwiązań geometrycznych.

 

29.04.2019

Trwają prace dotyczące wykonania mapy do celów projektowych, opracowań geotechnicznych, opracowań środowiskowych, analizy ruchu oraz wstępnych rozwiązań geometrycznych.

Od wtorku 02.04.2019 r. od godz. 6:00 rano do środy 03.04.2019 r. do godz. 6:00 rano odbyły się pomiary ruchu.

W dniu 11.04.2019 r. przeprowadzono wizję lokalną dotyczącą obiektów mostowych.

wizja1

wizja2

wizja3

 

28.03.2019

Na podkładzie z ortofotomap opracowano plan orientacyjny.

mala mapa1

 

22.02.2019

Trwają prace przygotowawcze związane z pozyskiwaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych.

 

04.01.2019

W dniu 04.01.2019 r. została zawarta umowa nr O.WR.D-3.2413.72.2018 na prace projektowe.PLAN 01