KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

W ramach prowadzonych prac projektowych przewidywane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych.